Loopbaanleren is steeds gekoppeld aan mogelijke beroepen. Hierdoor is het veelal gericht op leerlingen in een beroepsgerichte opleiding of leerlingen die hun blik reeds op de arbeidsmarkt richten. OKAN-leerlingen die in een meer algemene richting verder willen in het onderwijs, kunnen begeleid worden bij onderwijsloopbaanleren (zie visie tekst GO! in inspiratiebox).

In een snel veranderende wereld dienen mensen een leven lang te ontwikkelen. Dit houdt in dat mensen hun leven lang keuzes maken. Die keuzes hebben o.a. betrekking op de job die ze vandaag en morgen willen uitoefenen. Om steeds opnieuw keuzes te maken, moeten leerlingen competenties ontwikkelen zodat ze zelf aan het stuur kunnen staan. Op school is er nood aan oefenruimte voor het ontwikkelen van deze competenties. Hoe dat het best gebeurt? Via het proces van loopbaanleren. De kern van loopbaanleren is het opdoen van nieuwe ervaringen en de reflectie over deze ervaringen.

Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar op het gebied van loopbaanontwikkeling en –begeleiding in het beroepsonderwijs aan de Open Universiteit in Nederland ontleedt 5 loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, werkexploratie en netwerken. Deze loopbaancompetenties liggen mede aan de basis van de arbeidsgerichte competenties in het leerpad Actief burgerschap. In onderstaande bronnen vind je inspiratie over:

  • loopbaanleren volgens Marinka Kuijpers (interview website Tumult)
  • de loopbaandialoog: begeleidingsgesprek bij loopbaanleren (onderzoek)

De indeling in 5 loopbaancompetenties wordt ook in Vlaanderen zowel binnen onderwijs als jeugdwerk en trajectbegeleiding richting opleiding of arbeidsmarkt vaak gebruikt. Je kan op internet verschillende concrete werkvormen vinden om rond elk van deze 5 loopbaancompetenties met (OKAN)-jongeren aan de slag te gaan. Ter inspiratie vind je hieronder:

  • een link naar een methodiekenboek met tal van werkvormen dat enkele jaren geleden ontwikkeld werd door Jes VZW om met jongeren aan de slag te gaan rond deze 5 loopbaancompetenties
  • een link naar het boek/methodiek ‘Dulogo! dat mede door het GO! ontwikkeld werd om binnen duaal leren met jongeren en de 5 loopbaancompetenties aan de slag te gaan. In deze methodiek vind je eveneens allerhande concrete werkvormen die, mits kleine aanpassingen, ook binnen OKAN ingezet kunnen worden. Je kan een samenvatting van deze methodiek ook downloaden op de go pro website.
Interview met Marinka Kuijpers: ‘het belang van ervaringen opdoen’
Interview met Marinka Kuijpers: ‘laat het idee aan een beroep los’
Achtergrondinformatie loopbaandialoog
DuLeGO! methodiek
Methodiekenboek 5 loopbaancompetenties (Jes vzw)
OLB op afstand: basisdocument (corona)
Opzet: versnelde OLB (op afstand) (corona)