Op het youtube-kanaal van de VDAB vind je een 100-tal beroepenfilmpjes. In deze filmpjes wordt uitgelegd wat een beroep in grote lijnen inhoudt. Beroepen uit verschillende sectoren komen aan bod: voedingssector, informaticasector, onderwijs en zorg, …

De filmpjes kunnen binnen OKAN (gekoppeld aan het leerpad Actief burgerschap) ingezet worden binnen de clusters ‘Professionele identiteit’ en  ‘Arbeidsmarktverkenning’. Het beeldmateriaal kan als startpunt ingezet worden om in dialoog te gaan over eigen kwaliteiten, motieven en (beroepen)competenties. Taalondersteuning is echter vereist.

Ga naar beroepenfilmpjes