Het beroepenhuis werd ooit opgericht om leerlingen die op het punt staan om de overstap van lager naar secundair onderwijs te maken, te laten kennismaken met verschillende beroepen, sectoren. Het beroepenhuis richt zich vandaag de dag op jongeren tussen 11 en 14 jaar. Hun projecten en lesmateriaal kunnen ook aangepast worden en ingezet worden voor oudere jongeren.

Onder het luik lesmateriaal vind je een werkbundel gericht op OKAN-leerlingen. Deze bundel kan ter inspiratie gebruikt worden om OKAN-leerlingen te laten kennis maken met verschillende sectoren en beroepen.

Je kan met OKAN-leerlingen een bezoek plannen aan het beroepenhuis te Gent. Je kan echter ook heel wat inspirerend lesmateriaal downloaden op hun website om in de klas mee aan de slag te gaan.

Ga naar website