Dit inspectieverslag geeft inzichten in hoe middelen voor vervolgschoolcoaching wordt ingezet in Vlaanderen. Het biedt ook antwoorden op vragen zoals: Hoe worden de middelen ingezet door de verschillende OKAN-scholen? Hoe verloopt de doorstroom van informatie naar vervolgscholen? Welke opleidingsnoden ervaren vervolgschoolcoaches? Wat zijn succesfactoren en struikelblokken bij vervolgschoolcoaching?.

Voorliggend rapport bevat de resultaten van de tweede monitoring door de onderwijsinspectie van de implementatie van de nieuwe regeling voor vervolgschoolcoaching en van het gebruik van de extra toegewezen middelen in het voltijds secundair onderwijs. De onderwijsinspectie voerde deze monitoring uit in juni 2018. De eerste monitoring dateert van juni 2017 en maakte een inventaris op van de activiteiten van de vervolgschoolcoaches op basis van een online bevraging van de directeurs van de onthaalscholen.

In het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) en de professionele identiteitsontwikkeling van OKAN-leerlingen kan het rapport inspireren.

Ga naar het inspectierapport