Het kwaliteitspel kan ingezet worden om met OKAN-leerlingen kwaliteitenreflectie of zelfconceptverheldering te stimuleren.

Het spel kan op verschillende manieren gespeeld worden.

De karaktereigenschappen op de kaarten bevatten moeilijkere taalkundige begrippen. Binnen OKAN kan gewerkt worden met vertaaltools of kan, afhankelijk van het beheersingsniveau voor Nederlands geïnspireerd op het kwaliteitenspel, in co-creatie met leerlingen zelf een spel gemaakt worden met minder complexe woorden.

Het spel kan gratis uitgeleend worden in de kenniscentra van Kruit.

Meer info over kwaliteitenspel