De universiteit van Gent, Leuven Antwerpen onderzochten van 2014 tot 2016 de werking en de impact van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen (lager en secundair onderwijs). Het onderzoek zocht een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe verlopen de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen in het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs?
  • Welke leerling- en schoolkenmerken hebben impact op de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen?
  • Hoe verloopt de organisatie van het onthaalonderwijs in basisscholen en secundaire scholen concreet?
  • Hoe worden de extra middelen ingezet voor de organisatie van het onthaalonderwijs in basisscholen en secundaire scholen?
  • Wat zijn de concrete schoolpraktijken in het basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs (m.b.t. tot de dubbele doelstelling van het onthaalonderwijs: taalverwerving Nederlands en sociale integratie/participatie)?
  • Welke impact heeft de organisatie van het onthaalonderwijs, de inzet van de extra middelen en de concrete schoolpraktijken op de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen?
  • Wat is het profiel van de (OK)AN-leerkrachten en de vervolgschoolcoaches ?
  • Welke rollen nemen zij op ten aanzien van de anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen, hun ouders, andere leerkrachten/teamleden?
  • Welke succesfactoren en knelpunten kunnen bij OV3a en OV3b geĆÆdentificeerd worden?
  • Welke impact heeft het profiel en de rollen van de (OK)AN-leerkrachten en de vervolgcoaches op de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen?

Wie binnen OKAN aan de slag gaat met onderwijsloopbaancompetenties en oriƫntering kan in het onderzoeksrapport van dit onderzoek heel wat nuttige informatie raadplegen.

Op de onderstaande website kan je zowel het volledige rapport als een samenvatting raadplegen.

Ga naar de website (volledig onderzoeksrapport + samenvatting)