PEP! is een vzw die werk wil maken van inclusiever onderwijs. Hun focus ligt op succesvolle en ambitieuze schoolloopbanen van jongeren met een migratieachtergrond. Onder andere PISA-resultaten tonen immers aan dat het Vlaamse onderwijs getekend wordt door een grote etnische kloof.  Vertrekkende vanuit de ideeën binnen de positieve psychologie willen ze jongeren ondersteunen in hun onderwijsloopbaan door het aanbieden van coachingstrajecten, bijlessen, rolmodellen, summerschool,… Ook scholen kunnen beroep doen op gastsprekers of ondersteuning krijgen bij het uitwerken van methodieken die jongeren ondersteunen om een ambitieuze schoolloopbaan uit te rollen.

OKAN-leerlingen komen omwille van allerhande redenen regelmatig terecht in studierichtingen die niet meteen aansluiten bij hun cognitieve capaciteiten en dromen. Het belang van aanmoediging en geloof in (OKAN-)leerlingen, flexibele leertrajecten en gepaste begeleiding spelen een grote rol spelen in het leertraject van o.a. OKAN-leerlingen. PEP! kan hierbij alvast inspireren.

PEP! stelt 3 doelen voorop:

  • Meer jongeren met een gepast diploma: PEP! ijvert voor meer jongeren die een diploma behalen in een studierichting die bij hen past en meer jongeren die de stap zetten naar het hoger onderwijs.
  • Scholen sensibiliseren en ondersteunen: PEP! sensibiliseert scholen over de (onderbelichte) onderwijsongelijkheid op basis van cijfers uit de literatuur en ervaringen van eigen rolmodellen. Daarnaast biedt PEP! scholen ondersteuning om de best practices van de PEP! methodiek in te zetten en zo jongeren meer kansen te geven.
  • Streven naar een inclusiever en eerlijker beleid: PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen en hun kansen in het onderwijs. Daarnaast wil PEP! de Vlaamse overheid bijstaan in het implementeren van methodes die effectief zijn om deze jongeren hun slaagkansen te vergroten. Hiervoor verleent PEP! advies, neemt deel aan denktanken, ronde tafel gesprekken, …

In het inleidend filmpje hieronder krijg je alvast een beeld van hun werking.

Ga naar de website
Bekijk het instroductiefilmpje