Wat?

Het project Padvinder ontwikkelde een digitale vragenlijst om het profiel van jongeren op een laagdrempelige manier in kaart te brengen. De vragenlijst biedt jongeren herkenbare situaties aan waarbij ze telkens moeten aanklikken hoe zij in die situatie reageren (ondersteund door afbeeldingen).
De vragenlijst geeft op die manier zicht op:

  • De leerstijlvoorkeur
  • De (beroeps)interesses
  • Persoonlijkheidskenmerken
  • Het redeneervermogen
  • De prestatiemotivatie van de jongere

De vragenlijst kan ingezet worden als intake- en coachingsinstrument bij de begeleiding van jongeren.
Met een draaiboek vol tips & tricks, bevattelijke achtergrondinfo en onmiddellijk inzetbare tools reikt Padvinder handvaten aan jongerenbegeleiders om hun begeleiding zoveel mogelijk op maat van de jongere aan te passen.

Voor wie?

Padvinder richt zich op werkzoekende jongeren tussen 16 en 25 jaar. Padvinder is in eerste instantie bedoeld als (intake)instrument binnen trajectbegeleiding richting werk en begeleiding van jongeren binnen het (deeltijds) onderwijs, maar kan ook in andere begeleidingscontexten ingezet worden.

Hieronder vind je een link naar de online screeningstool en naar de website met achtergrondinformatie en een draaiboek voor leraren.

Ga naar de screeningstool
Ga naar de website met achtergrondinformatie