Er zijn heel wat OKAN-leerlingen die dromen van een opleiding aan een hoge school of universiteit. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceerde in 2019 een rapport met aanbevelingen om de toeleiding, instroom en slaagkansen van jongeren met een (recent) vluchtverleden.

In het rapport wordt ook verwezen naar het belang van voortrajecten en onderwijsloopbaanbegeleiding. Het is in dit kader dat ook leraren binnen OKAN in dit rapport relevante informatie en aanbevelingen kunnen terugvinden om jongeren in OKAN te informeren en te coachen richting hoger onderwijs.

Ga naar het rapport