Samenlevingsopbouw en de werkzoekendenwerking van het ACV sloegen de handen in elkaar om een verklarende begrippen-en woordenlijst te maken van begrippen rond de arbeidsmarkt.

De folder biedt leraren een overzicht en uitleg van veelvoorkomende begrippen en kan ook voor OKAN-leerlingen een startpunt zijn om meer inzicht te krijgen in de werking en taalgebruik omtrent de arbeidsmarkt in Vlaanderen. De folder kan een inspirerend document zijn om aan de slag te gaan met de cluster Arbeidsmarktverkenning binnen hoofdcompetentie ‘Arbeidsgerichte competenties’.

‘Deze brochure richt zicht tot iedereen die zich op of rond de Vlaamse arbeidsmarkt begeeft.Heel wat woorden en begrippen rond de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid zijn vaag en onduidelijk. ‘Sociale dumping’, ‘activering’, ’neet-jongeren’… zijn maar enkele voorbeelden van woorden waar
mensen die op zoek naar werk zijn, studerende jongeren of arbeidsbemiddelaars mee te maken krijgen. De betekenis van deze woorden en de manier waarop we ze gebruiken is vaak niet neutraal*. De woorden die we gebruiken, bepalen bewust of onbewust mee de bril waarmee we kijken naar de samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen kritisch kijkt naar zijn taalgebruik als we spreken over de arbeidsmarkt.

Samenlevingsopbouw en het ACV stellen grondrechten centraal om mensen in kwetsbare posities te versterken en het beleid socialer te maken.  Dagelijks werken beide organisaties samen met mensen op zoek naar werk en mensen in kwetsbare posities. Op het terrein horen we vaak over de nood aan een verklarende begrippen- en woordenlijst. Tegelijk ervaren zowel onze medewerkers als werkzoekenden dat er dikwijls op een negatieve manier over mensen zonder werk wordt gesproken en missen ze een kritische benadering.’

Ga naar publicatie