Babbelart werd ontwikkeld door Lasso (Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie) en heeft als doel op een laagdrempelige manier met jongeren in gesprek te gaan over hun motivatie, talenten, interesses en mogelijke drempels.

Groepsbegeleiders, vormingsmedewerkers en leerkrachten kunnen met BabbelArt peilen naar de motivaties, drempels, talenten en interesses van hun doelpubliek én het biedt een waardevolle bron van informatie om mee aan de slag te gaan in verdere projecten. Is voetbal kunst volgens jou? Welke kunst verrast jou? Wat vind je minder boeiend? Hoe ga jij graag creatief aan de slag? Wat wil je nog meer ontdekken? Heb je al van slampoetry gehoord? Met deze en andere vragen wil BabbelArt de interesse in kunst en cultuur verder stimuleren.

Gedurende het spel gaan de spelers in kleine groepjes aan de slag aan de hand van verschillende opdrachten. Op een ludieke manier stimuleert het spel hen om ideeën aan te reiken, samen plannen te maken, beslissingen te nemen én tot een concreet resultaat te komen. Teamwork, luisterbereidheid, overtuigen en compromissen sluiten, zijn voorbeelden van competenties die via deze gespreksmethode ondersteund worden.

De visueel uitgewerkte gesprekskaartjes zijn een fijne vorm om binnen OKAN een gesprek te ondersteunen (communiceren) en kunnen ook ingezet worden als prikkel om een filosofisch gesprek te voeren rond identiteitsontwikkeling. Daarnaast kunnen Babbelart ook ingezet geworden om talenten en motievenreflectie op gang te brengen (arbeidsgerichte competenties).

Het spel kan ontleend worden in de documentatiecentra van Kleur Bekennen.

Ga naar de website