Deze methodiek om alle deelnemers in een groepswerk of opdracht te laten participeren en tot interactie te komen werd ontwikkeld door Demos. De expertise en methodieken die deze organisatie online ter beschikking stelt, kunnen ook ingezet worden in de onderwijscontext.

Dēmos is een team nomadische kenniswerkers. We volgen maatschappelijke ontwikkelingen die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werken aan gelijkheid en participatie. We staan voor cultuur, jeugdwerk en sport die aansturen op maatschappelijke veranderingen en bouwen aan een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

De journalistenmethode is een methode om iedereen aan bod te laten komen in een groepsdiscussie. De focus ligt ook op 1 op 1 gesprekken tussen leerlingen. Binnen OKAN biedt dit heel wat communicatiekansen.

Ga naar website