De talen die leerlingen spreken zijn onlosmakelijk verbonden met hun identiteit. De talige diversiteit in België groeit nog steeds. Veel leerlingen zijn meertalig. In de OKAN-context zijn alle leerlingen meertaligheid. Deze diversiteit brengt veel rijkdom met zich mee zowel in de samenleving als op school.  Het omarmen van meertaligheid van leerlingen en van alle burgers in onze samenleving is een boeiende en waardevolle uitdaging.

Hieronder vind je enkele bronnen rond meertaligheid (in het onderwijs) die je kunnen inspireren.

In deze TED talk bespreekt Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent de mogelijkheden van meertaligheid op school in het leerproces van anderstalige leerlingen.

De visietekst van het GO! ‘‘Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!’ vertrekt vanuit gelijkaardige bevindingen. Deze visietekst wordt als richtinggevend beschouwd bij het implementeren van het leerpad Actief burgerschap in OKAN. Om OKAN-leerlingen te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van burgerschapscompetenties op een beheersingsniveau dat aansluit bij hun capaciteiten en ervaringen, adviseren we in de mate van het mogelijke om taalbruggen te bouwen met de thuistaal van leerlingen en vertaalapplicaties in te zetten.

De website meertaligheid.be biedt zowel achtergrondinformatie over meertaligheid als een rijke materialenbank. De website werd in 2011 ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit en Leren, verbonden aan de Universiteit Gent. In het najaar van 2017 kreeg de website een grondige opfrisbeurt door Onderwijscentrum Gent, in nauwe samenwerking met een aantal toonaangevende partners op het vlak van onderzoek en ondersteuning rond meertaligheid in Vlaanderen: Steunpunt Diversiteit & Leren [UGent]Centrum voor Taal en Onderwijs [KU Leuven]Agentschap Integratie en InburgeringAtlas en Foyer.

Ga naar visie tekst Meertaligheid GO!
Ga naar TED talk Meertaligheid van Piet Van Avermaet
Ga naar de website meertaligheid.be