Gesprekken voeren met aandacht voor anderen

Interculturele communicatie volgens het TOPOI-model

In de communicatie tussen mensen kunnen er zich misverstanden voordoen. Om elkaar te begrijpen, is multiperspectiviteit een must. Een manier om op zoek te gaan naar mogelijke drempels in (interculturele) communicatie ontwikkelde Hoffmann het TOPOI-model. Het model biedt een kader om samen op zoek te gaan naar verschillende perspectieven op een situatie of een gebeurtenis en mogelijke misverstanden die dit met zich meebrengt. Het kader kan als startpunt dienen om samen met leerlingen situaties te analyseren vanuit de 5 verschillende gebieden in het model.

Opmerking: het model biedt algemene communicatie- en interventiestrategieƫn die inzetbaar zijn voor communicatie met wederzijds begrip. De focus op etnisch-culturele verschillen tussen gesprekspartners is geen must. Multiperspectiviteit is immers zinvol in alle menselijke interactie.

Op de website van DIVA (Diversiteit in Actie), een website met informatie, inspiratie en professionaliseringsopdrachten voor leraren (in opleiding) wordt het TOPOI-model gekaderd als methodiek om aan de slag te gaan met multiperspectiviteit in het onderwijs. Het TOPOI-model wordt uitgelegd en er worden casussen en beeldmateriaal aangeleverd om met het model aan de slag te gaan.

Ga naar de website