Het Kenniscentrum Kinderrechten streeft ernaar de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkend te krijgen. KeKi wil dat kinderen en jongeren leven en opgroeien in een rechtvaardige, solidaire, menswaardige en inclusieve samenleving. Het respecteren en waarborgen van kinder- en mensenrechten staan hierbij centraal. KeKi slaat ook de brug naar onderwijsactoren. Het kenniscentrum richt zich specifiek op intermediairen zoals leerkrachten, pedagogische begeleiders, schooldirectie, CLB-medewerkers.  Vanuit verschillende lopende en afgeronde projecten heeft KeKi heel wat expertise opgebouwd over het thema burgerschap, alsook hoe dit thema binnen een democratische klas- en schoolcontext aan kinderrechten gelinkt kan worden. In een kinderrechtencontext impliceert kritische reflectie het continu bevragen van de veronderstellingen, kennis, waarden en normen die richtinggevend zijn in onze omgang en relaties met kinderen en jongeren. KeKi zet tijdens deze begeleidingen reflectieve dialoog in als gespreksvorm, om professionals hun eigen professioneel handelen en dat van anderen te laten onderzoeken. Je kan bij KeKi terecht voor consultancy, korte studies, advies of vorming over kinderrechten, gepersonaliseerd en op maat van jouw organisatie.

Ga naar website