Unia is onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en opkomt voor gelijke kansen. Unia informeert je over je rechten, ondersteunt je bij je acties of registreert alleen de feiten om de bevoegde autoriteiten te sensibiliseren. Unia is een onafhankelijke openbare instelling waar je in vertrouwen en gratis terechtkunt.’

Op hun website vind je een overzicht van de wettelijke discriminatiegronden.

‘In België verbiedt de wet discriminatie op grond van 19 zogenoemde ‘beschermde criteria’.

Er is sprake van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege je herkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd,  seksuele oriëntatie enzovoort. Er is geen sprake van discriminatie wanneer een verschil in behandeling objectief en redelijk kan worden verklaard.’

Ga naar website