De Raad van Europa bracht een toolbox uit over intercultureel leren, gericht op iedereen die in een formele of informele context met jongeren werkt (jeugdwerk, onderwijs,…).

De Raad van Europa ontwikkelde de toolbox vanuit de overtuiging dat intercultureel leren bijdraagt aan:

  • het blootleggen van machtsverhoudingen in de samenleving en in relaties tussen groepen en burgers onderling
  • de vorming van een open en dynamische definitie van identiteit
  • het ontwikkelen van competenties voor interculturele dialoog
  • de nieuwsgierigheid naar mensen met diverse afkomst
  • het koesteren van diversiteit en mensenrechten.

De toolbox bevat zowel achtergrondinformatie, randvoorwaarden voor het creƫren van interculturele leeromgevingen als concrete activiteiten en werkvormen om met jongeren te werken rond diversiteit.

De werkvormen die beschreven zijn, kunnen inspirerend werken om ook binnen OKAN aan de slag te gaan rond diversiteit.

 

Ga naar T-KIT