Het agentschap integratie en inburgering ontwikkelde in samenwerking met Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg een brochure in 7 talen dat als hulpmiddel kan ingezet worden om een gesprek over psychische klachten te starten.

De brochure kan een hulpmiddel zijn om met OKAN-jongeren te werken rond kwetsbaarheid en veerkracht.

‘Heb je iemand met een migratieachtergrond voor je die last heeft van negatieve gedachten? Iemand die veel heeft meegemaakt? Deze brochure maakt de drempel kleiner om het gesprek aan te gaan.¬†Er zijn 7 talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch.’

Ga naar de website