De DebatUnie is een Nederlandse vereniging die ernaar streeft om leerlingen vaardig te maken in debatteren en zo bij te dragen aan Actief burgerschap en een levendige democratie. De vereniging biedt inspirerend materiaal om met leerlingen aan de slag te gaan met spreekopdrachten rond verschillende (actuele) thema’s. De spreekopdrachten die op de website terug te vinden zijn (en die te selecteren zijn op basis van doelgroep) kunnen ingezet worden als werkvorm om met o.a. OKAN-leerlingen te werken rond filosofische competenties in de cluster kritisch denken met betrekking tot feiten, meningen en argumenten.

Zo biedt bijvoorbeeld de werkvorm om leerlingen een speech te leren opbouwen de gelegenheid om een redenering gestructureerd op te bouwen met meningen, feiten en argumenten. Met de nodige aanpassingen kan lesmateriaal van DebatUnie zinvol ingezet worden in OKAN. Werken rond spreekopdrachten legt ook naadloos de link met competenties binnen communiceren in het leerpad Actief burgerschap in OKAN.

Ga naar de website