Op deze website vind je allerhande stellingen die als start kunnen dienen voor een stellingenspel, een groepsgesprek, een debat,… waarbij leerlingen individueel of in groep op zoek gaan naar feiten, meningen en argumentatie. De stellingen zijn zo gekozen dat er steeds verschillende argumenten voor of tegen kunnen bedacht worden.

De stellingen zijn eveneens te rangschikken naar moeilijkheidsgraad en naar thema. De thema’s die aan bod komen zijn o.a. cultuur en sport, economie en arbeidsmarkt, democratie en politiek, geweten en geloof, gezondheid en bio-ethiek, immigratie en asiel, internationalisering en EU, media en meningsuiting, …

Ook voor leerlingen in OKAN kan deze verzameling van stellingen over uiteenlopende thema’s inspiratie bieden. De thema’s die aan bod komen, kunnen de verbinding leggen tussen de competenties binnen filosoferen zoals kritisch denken en onderwerpen die vervat zitten in competenties binnen duurzaam samenleven of arbeidsgerichte competenties. Wanneer de stellingen ingezet worden in groepsgesprek, stellingenspel, debat,… kan vanzelfsprekend ook de link gelegd worden met de competentie communiceren.

Ga naar de website