Djapo is een educatieve organisatie die materialen ontwikkelt en workshops aanbiedt aan leraren (in opleiding) rond educatie duurzame ontwikkeling (EDO). De organisatie zet in op het stimuleren van filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken zodat jongeren leren bewuste keuzes te maken voor een duurzamere wereld.

Op hun website valt er heel wat boeiende inspiratie te rapen over methodieken en werkvormen om in de klas mee aan de slag te gaan met complexe duurzaamheidsvraagstukken. In de beschreven methodieken wordt telkens aandacht besteed aan competenties die gelinkt kunnen worden met de competenties binnen het leerpad Actief burgerschap in OKAN. Het materiaal werd niet specifiek ontwikkeld voor OKAN-leerlingen, maar door het gebruik van visuele voorstellingen is dit materiaal wel bruikbaar voor OKAN-leerlingen.

Djapo is eveneens bezig met het uitbouwen van zijn expertise over denkonderwijs. Dit houdt in dat jongeren aangezet worden om hun denken zichtbaar/expliciet te maken en hun denken doelgericht in te zetten bij het zoeken naar antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken. Op de website vind je enkele voorbeelden van visuele denkinstrumenten die zeker ook binnen OKAN kunnen worden ingezet.

ga naar de website