Hoe kan je met jongeren in OKAN aan de slag gaan met filosoferen? Hoe kan filosoferen bijdragen aan taalontwikkeling en denkvaardigheden?

Annefieke Bonants, lerares in Internationale Schakelklassen in Rotterdam volgde een opleiding filosoferen met kinderen en jongeren en ging op zoek naar toepassingen voor het onthaalonderwijs.  Ze schreef er een boeiend artikel over in LES, het tijdschrift voor NT2. In het artikel expliciteert ze enkele linken tussen filosoferen en taalontwikkeling (o.a. het ijsbergmodel van Jim Cummins) en beschrijft ze enkele methodieken ze hiervoor inzet.

Hieronder kan je het artikel downloaden.

Je vindt er ook de link naar de praatplaatjes waar ze in het artikel naar verwijst.

(Tip: er bestaan veel verschillende kaartjes/afbeeldingen die ingezet kunnen worden als visuele ondersteuning of trigger bij filosofische gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan Dixit kaartjes.)

Ga naar artikel
Meer info over praatplaatsjes