çavaria, de Vlaamse belangenvereniging voor LGBTQI+-mensen, maakte een overzichtelijke poster om de verschillende begrippen rond sekse, gender en seksuele oriëntatie te leren kennen. Omwille van de visuele voorstelling kan deze poster ook bruikbaar zijn binnen OKAN voor wie aan de slag wil gaan binnen morele oordeelsvorming en identiteitsontwikkeling. 

Genderidentiteit, expressie, seksuele oriëntatie… het is meestal niet zo afgelijnd en vaak
variabel. Het is niet binair. Niet of/of. Soms zelfs en/en. Een beetje dit, een beetje dat.
Een hele koek kortom, en daarom de moeite waard om er je tanden eens in te zetten!

Ga naar de website