Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenonderwijs bundelde in 2017 allerhande onderzoeken, artikels en initiatieven omtrent digitale geletterdheid bij volwassenen. De aandacht gaat hierbij naar de digitale kloof tussen doelgroepen. Er wordt ook melding gemaakt van bronnen met betrekking tot anderstalige nieuwkomers en jongeren. Het document biedt heel wat achtergrondinformatie om zicht te krijgen op de digitale competenties van anderstalige jongeren.

Binnen het leerpad Actief burgerschap komen digitale competenties aan bod binnen de competenties communiceren en filosoferen. Binnen filosoferen gaat het leerpad een stapje verder dan digitale basiscompetenties en wil leerlingen ook digitale bronnen kritisch laten onderzoeken. Het is echter wel belangrijk om eerst de digitale startcompetenties van leerlingen in beeld te brengen om de leeractiviteiten hierop af te stemmen. De informatiebundel rond digitale geletterheid kan hierbij een aanzet bieden.

Ga naar de website