‘Dēmos: onderzoekt beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die de culturele, jeugd(werk) en sportsector vormgeven. Dat doen ze niet alleen. Hun eigen onderzoeksresultaten en die van andere brengen ze samen in een online kenniscentrum. In dit kenniscentrum is ook de LCD-toolkit terug te vinden.

DE LCD-toolkit is een toolkit om participatief aan de slag te gaan bij het uitwerken van projecten. De toolkit werd niet ontwikkeld voor onderwijs maar voor allerhande organisaties die met projecten werken en dit op een participatieve en inclusieve manier willen doen.

De toolkit biedt een rijke achtergrond om zelf na te denken en aan de slag te gaan met participatieve projecten. Daarnaast bieden de werkvormen die in de toolkit terug te vinden zijn boeiende werkvormen die, mits enkele aanpassingen, ook binnen OKAN gebruikt kunnen worden om leerlingen participatieprocessen zelf te laten ervaren.

Ga naar de toolkit