De reflectietoolbox is een digitale verzameling van allerhande reflectiemethodieken en modellen. Op de website is ook achtergrondinformatie terug te vinden over wat reflecteren is en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om reflecteren zinvol en leerrijk te maken.

De website kan voor OKAN inspireren omwille van de grote aandacht die besteed wordt aan niet-beschrijvende reflectiemethodieken. Reflecteren kan immers evenzeer a.d.h.v. muziek, spelvorm, kunst, toneel,… waarbij de rol van (geschreven) taal eerder beperkt is.

Ga naar de website