VEFO, het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs pleit voor meer filosofie in het Vlaamse onderwijs. Om leraren te ondersteunen om met filosofie aan de slag te gaan, ontwikkelt VEFO lesmateriaal, handboeken en formuleert ze basiscompetenties om leraren te professionaliseren als filosofisch gespreksleider.

VEFO biedt geen materiaal aan dat direct gericht is op OKAN-leerlingen. Er is echter wel heel wat inspirerende informatie terug te vinden om zelf aan de slag te gaan alsook een uitgebreide lijst van boeiende (hand)boeken en lesmaterialen met methodieken en werkvormen voor filosoferen op school.

Inspirerend materiaal op de website is terug te vinden voor zowel filosoferen als didactische methode als werkvormen om jongeren te gidsen bij de competenties uit het leerpad Actief burgerschap, namelijk kritisch denken, morele oordeelsvorming en keuzevorming.

ga naar de website