Visual Thinking Strategie (VTS) is een gesprekstechniek/methodiek om met kinderen, jongeren, volwassen in groep allerhande beelden (foto’s, kunstwerken,…) te onderzoeken. De methodiek werd in Amerika uitgewerkt door een psycholoog, Abigail Housen en het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Ondertussen maakt het deel uit van het curriculum in het basisonderwijs in Amerika. Oorspronkelijk werd de methodiek vooral ingezet om kunstige beelden te onderzoeken. Vandaag de dag wordt de methodiek ook ingezet om allerhande foto’s of afbeeldingen te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld foto’s uit de actualiteit. De methodiek werd ook reeds onderzocht en bewijs zijn effectiviteit o.a. op vlak vaan taalverwerving.

Enkele basiselementen van de methodiek zijn:

  • de gespreksleider is geen bron van kennis, wel een facilitator
  • drie basis vragen staan centraal en sturen het gesprek (Wat gebeurt er? Waaraan zie je dat? Wat gebeurt er nog meer?)
  • stimulatie van het innemen van een onderzoekende houding, kritisch-analytisch denken, actieve deelname aan het gesprek, bewustwording van eigen denkpatronen en diversiteit in denkpatronen
  • taalvaardigheid wordt gestimuleerd

De methodiek is prima inzet om te werken aan heel wat competenties binnen het leerpad Actief burgerschap in OKAN zoals o.a. zo goed als alle competenties onder de cluster kritisch denken onder de hoofdcompetentie filosoferen. De inhoud van de afbeeldingen kan dan weer een aanzet geven om samen op zoek te gaan naar betekenissen rond diversiteit, democratie, participatie, de arbeidsmarkt, conflicten, racisme,… waardoor competenties binnen duurzaam samenleven alsook arbeidsmarktgerichte competenties aan bod kunnen komen. De gesprekstechnieken die aan bod komen, bieden dan weer een uitstekende kans om competenties binnen communiceren in te oefenen.

Het FoMu in Antwerpen heeft de methodiek reeds ingebed in haar werking en deed ondertussen reeds heel wat ervaring op met VTS en meertalige groepen.

Ook wij gingen reeds in twee scholen aan de slag om de methodiek uit te testen binnen OKAN en waren aangenaam verrast van de leerkansen van deze methodiek.

Hieronder vind je meerder linken naar interessante bronnen met betrekking tot VTS:

  • FoMu Antwerpen
  • VTS Amerika
  • VTS Nederland
  • New York Times (lanceert elke week een foto uit de geschiedenis of actualiteit als input voor VTS)
Ga naar de website (FoMu)
Ga naar de website (VTS Amerika)
Ga naar de website (VTS Nederland)
Ga naar de website (New York Times)