Wil je met leerlingen aan de slag rond polarisatie? Op de website WIJ-ZIJ vind je een rijke bundeling van achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten en methodieken rond (de)polarisatie (op school, in de samenleving, in de jeugdbeweging,…).

De achtergrondinformatie kan als startpunt gelden om vanuit de hoofdcompetentie filosoferen met OKAN-leerlingen polarisatie in de klas, op school en in de samenleving te onderzoeken. Thema’s die vaak onderwerp zijn van polarisatie kunnen kritisch onder de loep genomen worden om geformuleerde feiten, meningen, argumenten, noden, voorkeuren en belangen te benoemen en onderzoeken. De rol van de media, fake news, propaganda en nieuws- en mediabeleving zijn hierbij ook interessante invalshoeken. Thema’s die vandaag vaak leiden tot polarisatie kunnen ook een startpunt zijn om morele oordelen te herkennen en benoemen.

Binnen de hoofdcompetentie communiceren kan werken rond polarisatie ook een aanknopingspunt zijn om gesprekstechnieken zoals actief luisteren en geweldloze communicatie en inlevingsvermogen en groepsontwikkeling.

Ga naar de website