Opzet inspiratiebox

Deze inspiratiebox bevat allerhande bronnen (literatuur, lessen, toolboxen, methodieken, inspirerende partners, professionaliseringsinitiatieven,…) die OKAN-teams kunnen inspireren om met het leerpad Actief burgerschap in OKAN aan de slag te gaan. De inspiratiebox volgt de structuur van het leerpad en bevat 5 luiken. Eén luik per hoofdcompetentie nl. communiceren, filosoferen, duurzaam samenleven en arbeidsmarktgerichte competenties en een algemeen luik met achterliggende onderzoeken over burgerschap en OKAN en het coachen en evalueren van burgerschapscompetenties.

De inspiratiebox kwam tot stand dankzij de input van verschillende partnerorganisaties, de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!, OKAN-leraren en vele andere boeiende mensen die we ontmoetten tijdens het ontwerpen van het leerpad. Actief burgerschap is, net als deze inspiratiebox, dynamisch en nooit af. Heb je zelf boeiend materiaal toe te voegen of opmerkingen? We horen het heel graag! Neem contact op via de contactpagina op deze website of stuur een mail naar leerlijnburgerschap@g-o.be.

Laat je inspireren en voel je vrij om op jouw beurt ons te inspireren!

Opmerking: momenteel is deze inspiratiebox nog in opbouw. Er staan veel bronnen in de wachtrij om toegevoegd te worden. We zijn hier zeker nog tot eind januari 2020 mee bezig. Even geduld…

arbeidsgerichte competenties
Algemeen