Duurzaam samenleven2019-11-12T13:58:31+01:00

Duurzaam samenleven

Duurzaam samenleven behelst competenties die positieve interculturele relaties versterken, die leerlingen in staat stellen om ongelijkheid en inclusiviteit in de samenleving kritisch te analyseren en die leerlingen tools in handen geven om antwoorden te bieden op discriminatie. Binnen deze hoofdcompetentie worden leerlingen ook uitgedaagd om conflict te beschouwen als mogelijk constructief, mensenrechten onder de loep te nemen en in hun dagdagelijks leven om te zetten in actie. Ook het opzetten van acties in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen behoort tot deze competentie.

Documentaire + conversatiekaartjes The island of all together

Categories: Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Gesprekken voeren|Tags: , , |

The Island of All Together is een korte documentaire waarin onbekenden op het Griekse eiland Lesbos met elkaar in gesprek gaan. De gesprekspartners zijn enerzijds vluchtelingen en anderzijds toeristen. Elke zomer reizen vele Europese toeristen naar het Griekse eiland Lesbos voor een zonnige vakantie. Tegelijkertijd maakten in 2015 en [...]

WAT WAT website met (korte) teksten voor jongeren

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Filosoferen, Keuzevorming, Morele oordeelsvorming, Omgaan met conflict en spanning|Tags: |

WAT WAT richt zich op kinderen en jongeren en verzamelt filmpjes, getuigenissen, tips, informatie over allerhande thema's o.a. met betrekking tot diversiteit, identiteitsvorming, arbeidsmarkt, duurzaamheid,...: Op de website vind je heel wat (korte) teksten die als vertrekpunt kunnen dienen om bepaalde thema's te bespreken. De teksten bieden zowel uitdagingen [...]

Genderkoek: over genderidentiteit, seksuele oriëntatie en expressie

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Filosoferen, Morele oordeelsvorming|Tags: , |

çavaria, de Vlaamse belangenvereniging voor LGBTQI+-mensen, maakte een overzichtelijke poster om de verschillende begrippen rond sekse, gender en seksuele oriëntatie te leren kennen. Omwille van de visuele voorstelling kan deze poster ook bruikbaar zijn binnen OKAN voor wie aan de slag wil gaan binnen morele oordeelsvorming en identiteitsontwikkeling.  Genderidentiteit, [...]

School for rights

Categories: Duurzaam samenleven, Omgaan met conflict en spanning|Tags: , |

School for rights is een organisatie die scholen ondersteunt en begeleid om 'kinderrechtenschool' te worden. Een School for Rights of Kinderrechtenschool is een school waar leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteund personeel samen werken aan de realisatie van kinder- en jongerenrechten op school. waar kinderen en jongeren zich bewust zijn [...]

Boek: Racisme. Over wonden en veerkracht (Naima Charkaoui)

Categories: Duurzaam samenleven, Filosoferen, Keuzevorming, Kritisch denken, Morele oordeelsvorming|Tags: |

Naima Charkaoui, een politicologe, schreef een boek over het sluipend gif dat racisme is. Een boek over pijn en uitsluiting, over weerbaarheid en hoop. Een pleidooi voor meer zorg voor slachtoffers van racisme. Ze belicht wat racisme is, hoe het bewust en onbewust zijn weg vindt in onze samenleving [...]

Toolbox Diversiteit (De Ambrassade)

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Omgaan met conflict en spanning|Tags: , , |

De Ambrassade stelde, in samenwerking met tal van andere organisaties, een toolbox samen met thema 'diversiteit'. Je vindt er allerhande methodieken, tools en inspirerende bronnen. De toolbox werd oorspronkelijk ontworpen voor jeugdwerk maar bevat evenzeer interessante bronnen en methodieken die in het onderwijs (en ook binnen OKAN) ingezet kunnen [...]

Keki: kenniscentrum kinderrechten

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Omgaan met conflict en spanning|Tags: , , |

Het Kenniscentrum Kinderrechten streeft ernaar de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkend te krijgen. KeKi wil dat kinderen en jongeren leven en opgroeien in een rechtvaardige, solidaire, menswaardige en inclusieve samenleving. Het respecteren en waarborgen van kinder- en mensenrechten staan hierbij centraal. [...]

T-KIT Intercultural learning (Raad van Europa)

Categories: Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Gesprekken voeren|Tags: , |

De Raad van Europa bracht een toolbox uit over intercultureel leren, gericht op iedereen die in een formele of informele context met jongeren werkt (jeugdwerk, onderwijs,...). De Raad van Europa ontwikkelde de toolbox vanuit de overtuiging dat intercultureel leren bijdraagt aan: het blootleggen van machtsverhoudingen in de samenleving en [...]

Toolkit: Lesgeven voor diversiteit (OESO)

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven|Tags: , |

De Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR) vertaalde een Engelstalige toolbox ontwikkeld door de OESO naar het Nederlands. De toolbox biedt inspiratie en werkvormen aan op klas- en schoolniveau. Het instrumentarium dient als startpunt voor scholen om op basis van de eigen schoolcontext aanpassingen te doen opdat de werkvormen tegemoet komen aan [...]

Overzicht wettelijke discriminatiegronden (Unia)

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Omgaan met conflict en spanning|Tags: |

Unia is onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en opkomt voor gelijke kansen. Unia informeert je over je rechten, ondersteunt je bij je acties of registreert alleen de feiten om de bevoegde autoriteiten te sensibiliseren. Unia is een onafhankelijke openbare instelling waar je in vertrouwen en gratis terechtkunt.' Op [...]

Informatie voor asielzoekers in 12 talen (Fedasil)

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven|Tags: , , |

Fedasil ontwierp een informatieve website voor asielzoekers in 12 verschillende talen. De website richt zich niet (specifiek) naar jongeren maar kan ook voor OKAN-leerlingen erg bruikbaar zijn. (Verschillende organisaties pleiten al langer voor toegankelijke informatie voor jongeren i.v.m. asielprocedure en aanverwante onderwerpen.) Op de website vind je informatie over volgende [...]

PICKASOLL: Begeleidershouding bij gesprekken rond seksuele diversiteit en relaties

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven|Tags: , |

Om met jongeren over relaties en seks te praten hoef je geen expert zijn, maar een goede begeleidershouding is wel essentieel. Om een veilige sfeer te creëren in de klas kunnen de PICKASOLL-methodiek een houvast bieden. Deze methodiek biedt ook een aanknopingspunt om culturele gelijkenissen en verschillen rond seks [...]

Zanzu: mijn lichaam in woord en beeld

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Filosoferen, Morele oordeelsvorming|Tags: , |

Op de website van Zanzu kunnen OKAN-leerlingen terecht met vragen over hun lichaam, seksualiteit, relaties,... Ze vinden er informatie, pictogrammen en een vertaalwoordenboek ter ondersteuning in de eigen thuistaal. Informatie kan ook beluisterd worden. Alle informatie wordt gebundeld per thema. De website biedt ook een overzicht van organisaties waar [...]

Stampmedia: nieuwsbeleving van jongeren met migratieachtergrond

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Filosoferen, Kritisch denken|Tags: |

StampMedia is het eerste jongerenmedia-agentschap in Vlaanderen dat de stem versterkt van alle jongeren in de media. StampMedia is door de Vlaamse Vereniging van Journalisten erkend als ‘algemeen nieuwsmedium’. 'StampMedia voerde in opdracht van mediawijs.be, Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, een onderzoek naar de eventuele kloof tussen stedelijke jongeren met [...]

Lezing: Vlaamse klassen worden superdivers (Dirk Geldof)

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven|Tags: , |

 Dirk Geldof is onderzoeker en docent verbonden aan de Karel de Grote-Hogeschool, Hogeschool voor Gezinswetenschappen (Odissee) en de Universiteit Antwerpen. Hij specialiseert zich in vluchtelingen, superdiversiteit, stadsbeleid en armoede.Zijn boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert' geeft een heldere inkijk in superdiversiteit in Belgische grootsteden. Dirk Geldof gaat op zoek [...]

Kazerne Dossin: Rondleiding: mensenrechten in klare taal

Categories: Diversiteit, Duurzaam samenleven, Omgaan met conflict en spanning|Tags: , |

Kazerne Dossin biedt zowel voor leraren als voor leerlingen boeiende workshops, lezingen, rondleidingen en lespakketten met betrekking tot herinneringseducatie, omgaan met polariserende uitspraken, mensenrechten, migratie, ...Voor o.a. OKAN-leerlingen ontwierpen ze een rondleiding in het museum over mensenrechten in klare taal. Ook heel wat andere lezingen, vormingen of lespakketten die ze [...]

Documentatiecentrum Docatlas

Categories: Burgerschap (en OKAN), Communiceren, Diversiteit, Duurzaam samenleven, Pedagogisch-didactische handvatten|Tags: , , , |

Communiceren Het documentatiecentrum van de provincie Antwerpen biedt tal van inspirerend lesmateriaal, achtergrondliteratuur, professionaliseringsinitiatieven over Nederlands leren voor anderstaligen en actief burgerschap. De online catalogus geeft een actueel overzicht aan inspirerende literatuur, onderzoek en lesmateriaal. Wie ter plaatsen gaat, kan materiaal ook verkennen. Ga naar de website [...]

Go to Top