Filosoferen2020-01-13T11:49:22+01:00

Filosoferen

De hoofdcompetentie filosoferen wordt erg breed ingevuld. Onder de term filosoferen verzamelen we competenties die jongeren in staat stellen om zelfstandig en in dialoog onderwerpen te onderzoeken. Dit doen we a.d.h.v. een kwalitatieve bronnenanalyse, kritisch denken, reflecteren, stilstaan bij identiteitsontwikkeling, oordelen over goed en kwaad en participatieprocessen in de samenleving onder de loep te nemen.

We doen een aanzet om te inspireren met werkwormen of methodieken om jongeren te coachen bij het ontwikkelen van deze competenties. Daarnaast doen we onder het luik ‘Pedagogisch-didactische handvatten’ suggesties voor bronnen waarin filosoferen als didactische methode om les te geven rond burgerschap aangeraakt wordt. Deze methodieken zijn breder inzetbaar dan enkel bij het begeleiden van jongeren binnen de competentie filosoferen. Filosofie als didactische methode kan een startpunt zijn voor emancipatorische burgerschapsdidactiek.

Wablieft krant

Categories: Filosoferen, Kritisch denken|Tags: |

De Wablieft krant biedt OKAN-leerlingen een mogelijkheid om in heldere taal de media te volgen. Deze artikels kunnen, naast andere mediabronnen, ingezet worden voor kwalitatieve bronnenanalyse binnen de cluster kritisch denken (filosoferen).De artikels kunnen eveneens een start bieden om met leerlingen beeldvorming over doelgroepen in de samenleving, regimes en dergelijke [...]

Digital storytelling

Categories: Communiceren, Digitale communicatie, Filosoferen, Morele oordeelsvorming|Tags: |

Digitale communicatie: digitale inhouden opzoeken, creëren en presenteren Digital Storytelling is een methodiek om met mensen aan de slag te gaan om hen hun eigen verhaal te laten vertellen en vorm te geven aan gebeurtenissen op een creatieve manier. Digital Storytelling kan een manier zijn om leerlingen aan te [...]

Mediawijsheidscompetenties testen bij anderstalige nieuwkomers

Categories: Communiceren, Digitale communicatie, Filosoferen, Kritisch denken|Tags: , |

Digitale communicatie: mijn gedrag online Hoe kom je te weten welke digitale competenties een anderstalige nieuwkomer reeds heeft als hij de taal nog niet spreekt? In het project Migrant Liter@cies gaat Mediawijs samen met 8 partners uit 7 landen op zoek naar de beste praktijken waarbij ICT en (sociale) media [...]

Go to Top