Davud Mirza deed in het kader van zijn studie sociaal werk een belevingsonderzoek naar de leefwereld van jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen in Vlaanderen. De inzichten uit dit onderzoek bieden een boeiende inkijk in hun leefwereld en de drempels en kansen die ze in Vlaanderen ervaren. Tal van thema’s uit het leven van deze jonge vluchtelingen passeren de revue. Onderwijs is er één van.

Afghanistan hoort bij de top 3 van de herkomstlanden met de meeste beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus in België. Het merendeel hiervan zijn alleenstaande jongens. Ik ben één van deze jongvolwassen Afghaanse vluchtelingen. In de jaren dat ik in België ben, zie ik Afghanen vooral vertegenwoordigd in beroeps- en deeltijds onderwijs, in knelpuntberoepen, met een uitkering of met fysiek zwaar werk, met psychische problemen, in woningen van lagere kwaliteit. Ik ontmoette zelden een ontspannen, mentaal gezonde Afghaan met een hoger inkomen. Zolang ik zelf in deze situatie leefde, vond ik dit normaal, al miste ik wel begeleiders die mijn moedertaal spraken.
Ik kreeg en nam de kans om door te groeien. Deze thesis is een sluitstuk van een lange weg. Toen ik stageliep bij het  Kinderrechten-commissariaat ervaarde ik voor het eerst dat kinderen rechten hebben en dat er een organisatie bestaat die de rechten van deze kinderen en jongeren vertegenwoordigt. Voor jongeren zoals ik dus, die opgroeiden in oorlog, opgroeiden in eenzaamheid, als kind werkend in een Iraanse fabriek. Ik leek te dromen. Denken deze mensen echt zoals ik?

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt zich af waarom Afghaanse jongeren zo weinig zichtbaar zijn in de maatschappij, vooral vanaf meerderjarigheid en wat ze voor deze jongeren kunnen doen om hun participatiegraad te bevorderen in de samenleving. Ik vraag
me af waarom zo weinig jonge Afghanen in België zich ontwikkelen om door te groeien, zoals ik. Wat is het verschil? Ik wil weten wat hun behoeften zijn en hoe ik als hulpverlener kan bijdragen. Op deze manier kan ik mijn ervaring inzetten om anderen te helpen.

Download belevingsonderzoek
Download presentatie Davud Mirza
Interview Davud Mirza