Het Vlaams agentschap integratie en inburgering werkt op verschillende domeinen:

Integratie: we ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk. Zo maken we cijferanalyses, bieden we info over taalbeleid, helpen we de toegankelijkheid te verbeteren en geven we tips rond omgaan met diversiteit.

Inburgering: daarnaast organiseren we de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Het programma bestaat onder andere uit een cursus over wonen en werken in België, en info over vrijetijdsbesteding.

Nederlands leren en oefenen: we geven zelf geen les, maar zoeken samen met de klant naar de cursus en de school die het best bij hem/haar passen. Ook ondersteunen we kansen om buiten de school Nederlands te oefenen. Ten slotte kan je bij ons een taaltest Nederlands afleggen.

Sociaal tolken en vertalen: enerzijds kan je bij ons terecht voor een opleiding tot en erkenning als sociaal tolk. Anderzijds hebben we ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

Juridische dienstverlening: organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij ons aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Dat doen we voornamelijk via een telefonische helpdesk, vormingen en publicaties.

Het agentschap richt zich in eerste plaats op meerderjarige nieuwkomers (minderjarige nieuwkomers verwijzen ze door naar onthaalonderwijs). Je vindt op hun website bij ‘publicaties’ echter ook enkele publicaties die voor OKAN-teams bruikbaar kunnen zijn.

Ga naar de website