Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de maatschappelijke participatie, integratie en inburgering van nieuwkomers. Ieder jaar komen in Belgiƫ heel wat minderjarige nieuwkomers. In 2013-2014 werd een actie-onderzoek opgezet waarin het traject van doorverwijzing naar regulier of onthaalonderwijs, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onder de loep wordt genomen.

Het rapport bevat interessante inzichten en verbeteracties in concrete contexten.

Ga naar rapport actie-onderzoek