Het Nederlandse kennisplatform Integratie en Samenleving heeft als doel om kennis over duurzame arbeidsparticipatie, discriminatie aanpakken, cultuursensitief werken, integratie,… breed te verspreiden en om te zetten in concrete acties.

Je kan op hun website inhoudelijke achtergrondinformatie en goede praktijkvoorbeelden vinden die ook in BelgiĆ« inspirerend kunnen zijn. We plaatsen dit kennisplatform in deze inspiratiebox omdat er heel wat thema’s een publicaties uitgewerkt zijn die relevante aspecten van ‘Samen leren samenleven’ blootleggen.

Tip: onder het thema ‘kinderen en jongeren‘ kan je ook heel wat informatie lezen over de leefwereld van jonge nieuwkomers en de uitdagingen van onderwijs voor nieuwkomers (en jongeren met een migratieachtergrond).

Ga naar het kennisplatform