Het Huis van het Nederlands stelde een heldere communicatiegids samen waarin de verschillende mogelijkheden om te communiceren met anderstaligen worden belicht. Het doel van deze gids is om taaldrempels te verlagen. De gids werd geschreven voor zorg- en hulpverleners in Brussel maar kan zeker ook als inspirerende bron gelezen worden voor de communicatie met anderstalige in het Vlaamse onderwijs.

Om in het kader van actief burgerschap op school zowel anderstalige ouders als leerlingen te betrekken en te streven naar volwaardige participatie is het steeds op zoek gaan naar heldere communicatie cruciaal.

Je vindt er antwoorden op volgende vragen:

Ga naar de communicatiegids