Jongeren begeleiden richting werk of zinvolle vrijetijdsbesteding is soms complex. Arktos ontwierp in samenwerking met het HIVA-KU Leuven en Wonen en Werken vzw, met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)de methodiek Missing Link om met moeilijk bereikbare jongeren aan de slag te gaan. Ze doen dit door de jongere aan het stuur te zetten, zijn netwerk te verstevigen, samen stappen te zetten op het vlak van huisvesting, opleiding, vrijetijd, enzovoort, en door samen te werken met het bestaande hulpverlenings-, dienstverlenings-, vrijetijds- en opleidingsaanbod. Binnen deze methodiek ontwikkelden ze een manier om vanuit een 360° feedback methodiek soft skills te visualiseren en groei hierin in kaart te brengen. Ze ontworpen hiervoor de Evoluator.

Omdat ook burgerschapscompetenties soft skills zijn en onderzoek heeft aangetoond dat de Evoluator de bedoelde effecten bereikt, kozen we ervoor om voor de hoofdcompetenties van het leerpad Actief burgerschap ook evoluator-sterren te ontwikkelen. We gaan in de toekomst zelf nog aan de slag in OKAN-klassen om de eerste versie van de evoluator-sterren te testen en bij te sturen.

Alle achtergrondinformatie over deze methodiek is terug te vinden op de website van Arktos en in de publicatie (die in de documentatiecentra van Kruit gratis kan uitgeleend worden).

ga naar de website