Het kenniscentrum gezinswetenschappen deed onderzoek naar veerkracht binnen vluchtelingengezinnen. Ze onderzochten de noden van gezinnen op de vlucht, en hoe bestaande initiatieven voor vluchtelingengezinnen verder op elkaar afgestemd en geïntegreerd kunnen worden. De bevindingen van het onderzoek bieden je als leraar een waardevolle kijk op veerkracht van vluchtelingengezinnen. De informatie kan zinvol zijn wanneer je zelf met OKAN-leerlingen aan de slag gaat rond veerkracht en kwetsbaarheid (binnen de competentie filosoferen van het leerpad, de cluster keuzevorming).

Hun bevindingen kan je lezen in een boek.

‘De resultaten hebben we gebundeld in het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’ (uitgave van Garant). Twee jaar lang gingen we op gesprek bij begeleiders, ouders en kinderen, aangevuld met een literatuurstudie over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen. We legden onze tussentijdse bevindingen voor aan het werkveld en we namen hun bemerkingen mee. In dit boek gaan we op zoek naar wat een divers-sensitieve invulling van veerkrachtig handelen kan zijn, met oog voor de persoonlijke, relationele en contextuele dynamieken in en rond het gezin. Via diepte-interviews vertellen ouders en kinderen van asielzoekende en vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische en Iraakse origine, zelf hun verhaal. We krijgen via deze stemmen inzicht in hun kwetsbaarheid, en we zien welke veerkrachtige acties echt doorwegen in het leven van gezinnen op de vlucht.’

Aan de slag met kinderen en jongeren rond toekomen in een nieuw land kan met het vertelspel Wortelen in nieuwe aarde.

De kaarten vertellen het verhaal van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe aarde. Het doosje helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht. De methodiek is in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een vluchtervaring maar kan bij uitbreiding gebruikt worden voor kinderen en jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities.

Zowel het boek als het vertelspel kunnen ontleend worden bij documentatiecentra van Kleur Bekennen.

Ga naar de website