Inspiratiedag ‘Actief burgerschap in OKAN’

Op 6 november 2019 organiseerde de PBD van het GO! een inspiratiedag Actief burgerschap in OKAN voor OKAN-leraren, coördinatoren en vervolgcoaches. Tijdens deze dag werd het leerpad, de website en de ondersteunende tools om met het leerpad aan de slag te gaan voorgesteld. Alle aanwezigen namen deel aan drie workshops die inspiratie gaven om lessen te ontwerpen die inzetten op zowel competenties uit het leerpad als op taalontwikkeling.

De powerpointpresentatie met achterliggende informatie over het leerpad kan je hiernaast downloaden.

Op 19 november stelden we het leerpad voor op de slotconferentie van het Europese FIER-project in Brussel. De Engelstalige powerpointpresentatie van dit event kan je hiernaast downloaden.

Dowload PWP
Dowload PWP English version

Professionalisering

Actief burgerschap zit in het hart van het pedagogisch project van het GO!. Dit is al jaren zichtbaar in onze GO!-scholen. Heel wat scholen organiseren activiteiten, projecten, lessenreeksen in het kader van Actief burgerschap en verschillende secundaire scholen richtten reeds een vak ‘Actief burgerschap’ in.

Leerlingen coachen in burgerschapscompetenties vanuit een competentiekader is in binnen het Vlaamse onderwijslandschap echter nog relatief nieuw. Het GO! ontwikkelde in 2018 de Leerlijn Actief Burgerschap voor het secundair onderwijs. De sleutelcompetentie ‘burgerschapscompetenties met inbegrip competenties inzake samenleven’ in de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs die op 1 september 2019 ingingen, bracht dit alles in een stroomversnelling.

De pedagogisch begeleidingsdienst van het GO! ontwikkelde een nascholingsaanbod rond burgerschap om leraren van het secundair onderwijs te professionaliseren om onderwijsactiviteiten op te zetten om in te zetten op burgerschapscompetenties bij leerlingen. Actief burgerschap integreren in OKAN vereist enerzijds dezelfde competenties bij leraren maar vraagt anderzijds een specifieke benadering, geïntegreerd in de OKAN-context. Er zijn, naast onze eigen opleiding inzake actief burgerschap, heel wat partnerorganisaties die vormingen, workshops en professionaliseringstrajecten aanbieden inzake burgerschap. Enkele voorbeelden zijn te vinden in de inspiratiebox. Om tegemoet te komen aan de vraag om binnen OKAN aan de slag te gaan met het leerpad Actief burgerschap, is de pedagogisch begeleidingsdienst va het GO! momenteel bezig met het verder verkennen van de mogelijkheden.

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Neem contact op via de contactpagina op deze website.