Visie

Er bruist veel in een OKAN klas. Aan levenservaringen, diversiteit, dromen en talenten geen gebrek. Ook aan veerkracht is er een behoorlijke dosis aanwezig. Toch bevindt de meerderheid van deze jongeren zich in een maatschappelijk kwetsbare positie. Dit maakt werken rond Actief burgerschap in OKAN extra uitdagend.

Binnen het GO! betekent werken rond Actief burgerschap samen bouwen aan een inclusieve samenleving. Om dit inclusiviteitsdenken ten volle om te zetten in de praktijk, vertrekken we voor Actief burgerschap in OKAN vanuit een empowermentbenadering. Deze benadering heeft als doel negatieve aspecten van een situatie te verbeteren door te focussen op de krachten binnen het individu en zijn/haar omgeving en omgevingsinvloeden. Het is een positieve en proactieve benadering en vraagt om een aanpak van onderuit. Het realiseren van volwaardig actief burgerschap is hierbij de centrale en ultieme doelstelling.

In de visietekst expliciteren we wat we verstaan onder jongeren coachen in actief burgerschap vanuit een empowermentbenadering.

Download